Regional transportmodell

Regional transportmodell

Regional Transportmodell (RTM) benyttes i trafikkanalyser for biltrafikk og kollektivtrafikk i hele Norge. Det finnes én modell for hver av regionene til Statens vegvesen. I tillegg er det mange ulike delområdemodeller som dekker mindre områder innenfor hver region.

Vi har deltatt aktivt i utviklingsarbeidet av RTM i samarbeid med SINTEF.

Transportanalyser inngår i mange oppdrag der man ser på trafikken på et overordnet nivå. Det være seg ulike korridorvalg, kollektivtiltak og/eller vegtiltak sett i sammenheng, bompengeberegninger eller ulike arealscenarier, for å nevne noen.


Oppdragsgivere

Statens vegvesen

Nasjonal Transportplan-sekreteriatet

Tidsrom

2001 –

Utførte oppdrag

Utredning, kommunedelplan, reguleringsplan

Utførte fag

Transportanalyse, trafikk, samfunnsøkonomisk analyse


Spennende tverrfaglige utfordringer

  • Samspill med åpne datakilder som f.eks tellinger og reisetidsmålinger
  • Samspill med nyttekostnadsanalyser og tekniske fag