Om oss

ViaNovas egenutviklede bedriftsfilosofi og grunnlov sier at avgjørelser skal tas på bakgrunn av kunnskap og ikke posisjon.
Det gir en flat organisasjonsform som har vært svært vellykket i over 30 år.

Om ViaNova

ViaNova-nettverket består av selvstendige, spesialiserte og samarbeidende firmaer. Alle firmaer er rådgivende ingeniører samferdsel og medarbeidereid. Vi er ulike i geografisk plassering, fagområder og spesialiseringer. Selskapene knyttes sammen gjennom felles bedriftsfilosofi, godt samarbeid, deleierskap og styredeltagelse.

Filosofien bak ViaNova er en sammensmelting av bidrag fra mange personer med ulike erfaringer. Felles for disse personene er interesse for samfunn, teknologi, faglige spørsmål og politikk.

- ViaNova - slik det startet, J.M.Johansen&L.Vike

ViaNova har bred virksomhet innenfor samferdselssektoren. Våre oppdrag og prosjekter er innen planlegging, prosjektering, bygging, drift, vedlikehold og rehabilitering av infrastruktur for samferdsel.

Vår flate organisasjon skaper selvstendige, nysgjerrige, initiativrike og motiverte medarbeidere.


ViaNova-filosofi

Ny veg

 • Vi planlegger og prosjekterer nye veier, men går også nye veier i måten vi jobber på gjennom ny metodikk, utvikling av programvare og vår unike selskapsform
 • ViaNova er latin og betyr ny veg

Hjelpe hverandre til å lykkes

 • Oppdragsgivere
 • Samarbeidspartnere
 • Hverandre

Organisk organisasjon

 • Flat organisasjon med minst mulig internt byråkrati
 • Gi mulighet til å veksle mellom administrative og faglige oppgaver for medarbeidere som ønsker det
 • Sikre stor evne til endring og utvikling

Vi rekrutterer ledere internt

 • Alle ledere jobber med prosjekter og fag samtidig med administrative oppgaver og har begrenset funksjonstid. Nye ledere velges internt
 • Denne praksisen gjør at vi har mange tidligere ledere som bidrar med kunnskap og erfaring

Vi eier vår egen arbeidsplass

 • ViaNova-firmaer er ansatteid og ansattkontrollert
 • Dette utvikler helhetlige og langsiktige holdninger til driften av firmaet
 • Økonomisk resultat forblir hos dem som skaper det

Nettverk

 • Vi jobber sammen i et nettverk av firmaer som er selvstendige, spesialiserte og samarbeidende
 • Nye og gamle ViaNova-firmaer må følge grunnleggende idealer i ViaNova-filosofien

Ha det gøy og tjene penger

- ViaNovas visjon


Selskapsinformasjon

Velg firma

ViaNova AS

   Ansatte: 74

   Organisasjonsnummer: NO 981 420 896 MVA

   Sertifisering:  NS-EN ISO 9001:2015   ISO 14001:2015    Sentral godkjenning

   Medlemskap: Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)

   Styrets leder: Asbjørn Hagen

   Aksjonærer: Ansatte: 95,5 %  Dr Ing A Aas-Jakobsen: 4,5 %

   Deleierskap: ViaNova Kristiansand ViaNova Trondheim   Dr Ing A Aas-Jakobsen Elektronova Geovita Selberg Arkitekter

ViaNova Trondheim AS

   Ansatte: 32

   Organisasjonsnummer: NO 978 693 024  MVA

   Sertifisering: NS-EN ISO 9001:2015  NS-EN ISO 14001:2015  Sentral godkjenning

   Medlemskap: Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)

   Styrets leder: Per Skotte

   Aksjonærer: Ansatte: 84,67 % ViaNova: 15,33 %

ViaNova Kristiansand AS

   Ansatte: 20

   Organisasjonsnummer: NO 960 681 266  MVA

   Sertifisering: NS-EN ISO 9001:2015 Miljøfyrtårn Sentral godkjenning

   Medlemskap: Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)

   Styrets leder: Bjørn Bertheussen

   Aksjonærer: Ansatte: 79,9 % ViaNova: 20,1 %

ViaNova Eureka AS

   Ansatte: 3

   Organisasjonsnummer: NO 979 397 224  MVA

   Styrets leder: Nils Torgeir Wetterhus

   Aksjonærer: Ansatte: 91,0 % ViaNova: 5,0 % Elektronova: 4,0 %


Oss & utdannelse

Sivilingeniør/master 72%
Ingeniør/bachelor 20%
3D/visualisering 5%
Tegner 3%

Oss & kjønn

Gutter 72%
Jenter 28%

Oss & alder

20-29 år 20%
30-39 år 25%
40-49 år 25%
50-59 år 14%
60 år + 16%

Oss & ViaNova-ansiennitet

0-4 år 29%
5-9 år 24%
10-14 år 13%
15-19 år 12%
20-24 år 9%
25-29 år 7%
30 år + 6%

Historie

1988

1988

ViaNova etableres. Firmaet har fra starten to ansatte, men allerede ved årsskiftet 88/89 er antall ansatte økt til 30

1988

1988

Aas-Jakobsen og ViaNova etablerer strategisk samarbeid

1991

1991

ViaNova Kristiansand etableres

1991

1991

Geovita etableres og knyttes til nettverket innen fagfeltene geoteknikk og geologi

1996

1996

Electronova etableres og knyttes til nettverket innen fagfeltet elektroteknikk

1997

1997

ViaNova Eureka etableres og knyttes til nettverket innen fagfeltet anvendt IKT i samferdsel

2000

2000

ViaNova er 80 ansatte og fisjonerer for å etablere to nye driftsselskaper med hvert sitt kjerneområde; ViaNova Plan og Trafikk AS – Rådgiver for samferdsel og infrastruktur og Vianova Systems AS – Programvare for samferdsel og infrastruktur. ViaNova AS blir et rent holdingselskap uten ansatte.

2000

2000

ANKO knyttes til nettverket og endrer navn til AnkoNova. I 2013 endres navnet igjen til ViaNova Stavanger

2002

2002

ViaNova TransIT etableres og knyttes til nettverket innen fagfeltet intelligente transportsystemer (ITS)

2005

2005

ViaNova Trondheim etableres

2006

2006

ViaNova Lillehammer etableres

2010

2010

ViaNovas historie samles mellom to permer. ViaNova – slik det startet forteller om årene 1987-89 da grunnlaget for det fremtidige ViaNova ble lagt. Det gjøres også rede for det idémessige grunnlaget ViaNova er bygd på. Forfatterne Johnny M Johansen og Lasse Vike har vært ansatt i ViaNova siden starten i 1988.

2010

2010

Selberg Arkitekter etableres og knyttes til nettverket innen fagfeltene plan, arkitektur og landskap

2015

2015

Vianova Systems kjøpes av amerikanske Trimble hvor de inngår som et heleid datterselskap. Vi fortsetter likevel det gode samarbeidet og vil fortsatt holde til i felles lokaler i Sandvika

2017

2017

De ansatte i ViaNova Stavanger og ViaNova Lillehammer ønsker å avslutte samarbeidet. Selskapene avvikles. Vi takker for gode år sammen og ønsker lykke til videre!

2018

2018

ViaNova er 30 år 2. mai! Dette ble behørig feiret med fest i Bærum Kulturhus 3. mai for gamle og nye ViaNova’ere med tilbakeblikk, underholdning og kulturbygging.

2018

2018

ViaNova reviderer profilen 3. september. Logoen justeres og gjøres slankere og mer tidsriktig, men det gjenkjennelige oransje buemerket beholdes. Alle ViaNova-firmaer samles under felles nettside vianova.no.