Personvern

Personvernerklæring

Vi vil her forklare hvordan og hvorfor vi behandler informasjon om våre jobbsøkere og forretningsforbindelser, og hvordan vi tar hensyn til personvernet.Vi vil kun benytte personopplysninger til formål som er saklig begrunnet i virksomheten og personopplysningene vil behandles i samsvar med ViaNova sine retningslinjer for personvern.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som direkte eller indirekte kan kobles til en enkeltperson. Dette kan være navn, fødselsnummer, e-post eller andre person-entydige kjennetegn.

Hvem er ansvarlig for personopplysninger i ViaNova?

Når du søker på stillinger eller er i kontakt med ViaNova, er det ViaNova AS, Postboks 434, 1302 Sandvika, som er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine.

ViaNova bestemmer hva personopplysningene skal brukes til og skal påse at personopplysningene blir behandlet i henhold til de til enhver tid gjeldende regler.

Hvilke personopplysninger behandler og lagrer vi?

Som besøkende på våre nettsider, behandles ingen personopplysninger om deg bortsett fra i begrenset grad gjennom bruk av informasjonskapsler («cookies»). Les mer om dette på side om informasjonskapsler.

ViaNova samler kun inn opplysninger som jobbsøkere selv gir til oss ved å sende inn sin søknad. Vi vil da registrerer følgende informasjon: CV, vitnemål, søknadsbrev, navn, e-post adresse, telefonnummer, arbeidserfaring, utdannelse, kompetanse, adresse, og det er disse ViaNova behandler.

ViaNova registrerer informasjon om våre forretningsforbindelser. Denne informasjonen er; navn på virksomhet, navn på kontaktperson, epost, telefon og eventuelt stillingstittel.

Hva bruker vi opplysningene til?

ViaNova vil alltid sørge for forsvarlig og lovlig behandling av personopplysninger og vil kun benytte slik informasjon til uttrykkelig angitte og legitime formål, i samsvar med relevant lovgivning.

Informasjonen du sender inn når du søker jobb i ViaNova brukes til å vurdere deg som kandidat for stillinger hos oss og for å kommunisere med deg gjennom rekrutteringsprosessen.

Informasjonen vi registrerer om våre forretningsforbindelser blir brukt for å kunne gjøre den jobben vi skal i forbindelse med våre prosjekter.

Hvem deler vi opplysninger med?

ViaNova vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til tredjeparter, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Hvordan kan du få innsyn, endre eller slette opplysningene vi har om deg?

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager en feil eller ønsker innsyn i personopplysningene ViaNova har om deg, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet. Du kan også kontakte oss, dersom du ønsker at opplysninger skal slettes.

Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og de lovpålagte pliktene vi har.

Informasjonssikkerhet

ViaNova har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern. Vi har tekniske og organisatoriske tiltak som beskytter dine personlige data mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse eller utilsiktet tap, endring, uautorisert avsløring eller tilgang.

Samtykke

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider. Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om registrerte opplysninger, retting eller sletting, kan sendes skriftlig til ViaNova på personvern@vianova.no.