Nettverk

Aas-Jakobsen-ViaNova-nettverket

Trondheim

Kristiansand

  • ViaNova Kristiansand

Samarbeid og bånd

  • Aas-Jakobsen-ViaNova-nettverket ble etablert for å kunne stille tverrfaglig kompetanse til å påta komplekse tverrfaglige samferdsels-prosjekter, ofte i bymessige strøk.
  • Nettverket knyttes sammen gjennom spennende prosjekter, tett samarbeid og gode relasjoner gjennom tre tiår. Flere firmaer har deleierskap og krysseierskap. Alle firmaer er ansatteid

Utvikling

  • I grensesnittet mellom firma, fag og programvare dukker det opp mange gode ideer. Vi jobber med utvikling av metodikk og systemer i samferdselsbransjen sammen med viktige oppdragsgivere som Statens vegvesen og Bane NOR (tidl. Jernbaneverket).
  • Samarbeid på tvers av firmaene gir oss også mulighet til konkret påvirkning på utviklingen av Novapoint sammen med Trimble (tidl. Vianova Systems). Vi har jobbet aktivt med denne utviklingen i snart 30 år og fortsetter samarbeidet med Trimble innen fagområdene: Terrengmodell/Basis, Veg, Tunnel, VA, Skilt & oppmerking, 3D & Visualisering, Geoteknikk & geologi, Konstruksjoner og skyløsning.

Prosjekter