Rv. 3 / rv. 25 Løten – Elverum

Rv. 3 / rv. 25 Løten – Elverum

Prosjektet skal etablere ny og trafikksikker Rv 3 fra Ommangsvollen i Løten til Grundset i Elverum, med ny Rv 25 til Basthjørnet. Rv 3 bygges som ny veg i egen trasé langs hele strekningen. Ny Rv 25 knyttes til dagens Rv 3 / Rv 25 ved Terningmoen i Elverum.

Det skal etableres 16,5 km firefelts veg mellom Tønset i Løten og Basthjørnet i Elverum. Resterende 10,5 km mellom Ommangsvollen og Tønset i Løten og Åkroken og Svingen rasteplass i Elverum bygges som tofelts veg med midtrekverk og forbikjøringsfelt. Fartsgrense blir 90, 100 og 110 km/t. Dagens riksveger avlastes og skal inngå i fremtidig lokalvegnett.

Aas-Jakobsen-ViaNova-nettverket er underleverandør til Skanska/Hedmarksveien AS som har OPS-kontrakt med Statens vegvesen for prosjektering og bygging av vegen, og drift og vedlikehold i 20 år.


Oppdragsgiver

Skanska Norge

Tidsrom

2017 – 2020

Utførte oppdrag

Rådgiver på totalentreprise (OPS), arbeidsgrunnlag

Utførte fag

Veg, gang & sykkel, kollektivløsninger & holdeplasser, skilt & oppmerking, drenering, vann & avløp, BIM, visualisering

Spennende tverrfaglige utfordringer

  • Rask oppstart og stram fremdrift
  • Samtidig prosjektering og bygging
  • Optimalisering av løsninger i tett samarbeid mellom rådgiver, entreprenør og Statens vegvesen