Jobb

Ledige stillinger Sandvika

Om ViaNovaLedige stillinger Vann og miljøLedig stilling Drift og vedlikeholdKontakt og søknad
ViaNova Plan og Trafikk er rådgivende ingeniører samferdsel lokalisert i Sandvika. Vi er 70 velkvalifiserte medarbeidere.

Les mer om oss og ViaNova

Vi jobber for tiden blant annet med store spennende prosjekter som:

 • E18 – Lysaker Ramstadsletta
 • E6 – Manglerudprosjektet
 • Rv 3/25 Løten – Elverum
 • Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16
 • Rehabilitering av tunneler i Oslo

Les mer om våre prosjekter

Les mer om nettverket av firmaer vi samarbeider med i tverrfaglige prosjekter 

Om ViaNova

 • ViaNova består av selvstendige, spesialiserte og samarbeidende firmaer. Alle firmaer er rådgivende ingeniører samferdsel. Vi er ulike i geografisk plassering, fagområder og spesialiseringer.
 • Selskapene knyttes sammen gjennom felles bedriftsfilosofi, godt samarbeid, deleierskap og styredeltagelse.
 • ViaNova har bred virksomhet innenfor samferdselssektoren. Våre oppdrag og prosjekter er innen planlegging, prosjektering, bygging, drift, vedlikehold og rehabilitering av infrastruktur for samferdsel.
 • Alle ViaNova-selskaper er medarbeidereid, tuftet på de samme ideene som lå til grunn for etableringen av ViaNova i 1988. Denne organisasjonsformen har vist seg å fungere svært godt gjennom skiftende konjunkturer i over 30 år.
 • Vår flate organisasjon skaper selvstendige, nysgjerrige, initiativrike og motiverte medarbeidere.
 
Faggruppen Vann og miljø består av 10 personer med 1 til 30 års erfaring innen faget. Vår oppdragsmengde er økende og vi ønsker å styrke faggruppen med to nyansatte. Våre arbeidsoppgaver er knyttet til vann og avløpsomlegginger, vannhåndtering og ytre miljø ved utbygging av samferdselsanlegg. Vi ser etter personer som vil jobbe i et høyt tempo og liker å samarbeide på tvers av fagfelt. Det er viktig for stillingen med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

I ViaNova får du:

 • Gode utviklingsmuligheter i et tverrfaglig miljø
 • Gode arbeidsbetingelser
 • Medeierskap

Stilling innen Ytre miljø

Vi ønsker å utvide vår faggruppe med en person med bakgrunn og interesse innenfor ytre miljø. Du må ha relevant utdanning tilsvarende bachelor-/mastergrad innen relevant fagområde. Relevant jobberfaring vil være en fordel, men nyutdannede vil også bli vurdert. Personer med relevant utdanning/erfaring innenfor biologi oppfordres til å søke. Dine arbeidsoppgaver vil være knyttet til overordnet planlegging og ivaretakelse av ytre miljø, utarbeidelse av miljørisikovurderinger og ytre miljø-planer, utarbeidelse av beskrivelser og konkurransegrunnlag, oppfølging og ivaretakelse av ytre miljø på byggeplass.

Stilling innen Vann og avløpsprosjektering

Vi ønsker å utvide vår faggruppe med en person med bakgrunn og interesse innenfor prosjektering av vann og avløpsanlegg. Du må ha relevant utdanning tilsvarende bachelor-/mastergrad innen relevant fagområde. Relevant jobberfaring vil være en fordel, men nyutdannede vil også bli vurdert. Dine arbeidsoppgaver vil være knyttet til detaljprosjektering innenfor vann og avløp med bruk av Novapoint/Autocad, utarbeidelse av beskrivelser og konkurransegrunnlag og oppfølging på byggeplass.

Se fane «Kontakt og søknad»

 
Faggruppen Drift og vedlikehold består av 5 personer med lang erfaring innen faget. Vår oppdragsmengde er økende og vi ønsker å styrke faggruppen med en nyansatt.Vi er ett av få fagmiljø som driver med rådgivning innen drift og vedlikehold innen samferdsel og har vært en sentral aktør innen faget i over 30 år. Våre arbeidsoppgaver er knyttet til blant annet standard for drift og vedlikehold, kontrakter og kontraktsbestemmelser, vegteknologi, kostnader for drift og vedlikehold, VegRAMS, vedlikeholdsstyring og Asset management.

For denne stillingen er vi på jakt etter en person som har:

 • Minst 5 års erfaring innen drift og vedlikehold av veger og annen infrastruktur
 • Utdannelse som master eller bachelor. For søkere med sterk og allsidig relevant erfaring, kan kravet til utdanning fravikes.
 • Gode samarbeidsevner og vilje til å jobbe i team, men samtidig har evner til å jobbe selvstendig
 • Analytiske egenskaper
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillings- og kommunikasjonsevner både på norsk og engelsk

Som person har du et sterkt engasjement for faget og ønske om å være proaktiv i forhold til trender, utvikling og nye muligheter innen fagområdet. For søkere med sterk og allsidig relevant erfaring, kan kravet til utdanning fravikes. I ViaNova får du:

 • Gode utviklingsmuligheter i et tverrfaglig miljø
 • Gode arbeidsbetingelser
 • Medeierskap

Se fane «Kontakt og søknad»

 

Søknader vurderes fortløpende
Søknad med CV sendes til personalansvarlig Eli Aadde Marthinsen – eli.a.marthinsen@vianova.no

Spørsmål om stillingene kan rettes til:
Generelle spørsmål: Personalansvarlig Eli Aadde Marthinsen – eli.a.marthinsen@vianova.no – 970 89 401
Faglige spørsmål ytre miljø: Camilla Gremmertsen: camilla.gremmertsen@vianova.no – 456 12 921
Faglige spørsmål vann og avløp: Per Skotte – per.skotte@vianova.no – 950 72 670
Faglige spørsmål drift og vedlikehold: Anette H. Mahle – anette.mahle@vianova.no – 901 96 481

 


Sommerjobb 2018

Vi ønsker at du som har sommerjobb skal få et godt innblikk i de spennende oppgavene vi jobber med til daglig. Du involveres i ett eller flere av våre større og tverrfaglige prosjekter. Gjennom samarbeid og prosjektarbeid hjelper vi deg til større tverrfaglig forståelse av det å være vegingeniør. Hver sommer har vi studenter fra NTNU, NMBU og ulike høyskoler på sommerjobb hos oss. Hver høst kommer vi til Trondheim og NTNU for å delta på BM-dagen og holde bedriftspresentasjon. Ta gjerne personlig kontakt med oss der!

Du får

 • 1 ukes kurs i AutoCAD og Novapoint
 • Jobbe med våre store samferdselsprosjekter
 • Veiledning av dyktige og erfarne sivilingeniører
 • Være med på befaringer på våre pågående prosjekter
 • Mulighet til å jobbe med våre spesialister innen transportanalyse, samfunnsøkonomiske analyser, drift & vedlikehold, vann & miljø og 3D/visualisering
 • Mulighet til fremtidig ansettelse

Sommeren 2017

Prosjekt- og masteroppgave

 • Vi kan bistå som sparringpartner og veileder på prosjekt- og masteroppgaver. Vi har dyktige fagpersoner innen samferdsel og den beste brukerkompetansen i Novapoint gjennom 30 års samarbeid med utviklerne i Vianova Systems/Trimble.

Spørsmål og kontakt om jobb

Velg firma

Eli Aadde Marthinsen

Sivilingeniør / Personal
67 81 70 98 / 970 89 401
eli.a.marthinsen@vianova.no
Ansatt siden 2001
Sandvika

Roar Paulsen

Sivilingeniør / Daglig leder
932 22 039

Ansatt siden 2010
Trondheim

Tore A. Nilsen

Ingeniør / Daglig leder
916 55 841
tore.a.nilsen@vianova.no
Ansatt siden 1999
Kristiansand

Paal Aaserud

Sivilingeniør / Daglig leder VNE
911 61 758

Ansatt siden 1999
Sandvika

Arild Skadsheim

Sivilingeniør / Daglig leder VNTI
67 81 71 73 / 951 03 327
arild.skadsheim@vianova.no
Ansatt siden 2002
Sandvika