Jobb

| Ledige stillinger

Ledig stilling som rådgiver innen kostnadsberegninger og usikkerhetsanalyser i Sandvika

ViaNova er rådgivende ingeniører innenfor samferdsel. ViaNovas egenutviklede bedriftsfilosofi og grunnlov sier at avgjørelser skal tas på bakgrunn av kunnskap og ikke posisjon. Det gir en flat organisasjonsstruktur som har vært svært vellykket i over 30 år. Les mer om ViaNova.

ViaNova har bred virksomhet innenfor samferdselssektoren. Våre oppdrag og prosjekter er innen planlegging, prosjektering, bygging, drift, vedlikehold og rehabilitering av infrastruktur for samferdsel. Vi opplever stor etterspørsel etter vår kompetanse og ønsker å styrke kapasiteten innenfor nevnte fagområder.


ViaNova er et nettverk av selvstendige selskaper med kontorer i Sandvika, Trondheim og Kristiansand. Vi er 130 velkvalifiserte medarbeidere. ViaNova er også en del av et større nettverk rådgivende ingeniører gjennom «Aas-Jakobsen – ViaNova-nettverket» som totalt teller ca 300 ansatte.

Gjennom nettverkene er ViaNova involvert i planlegging og prosjektering av en rekke av de større og mindre samferdselsprosjektene i Norge. For alle prosjektene er kostnader og usikkerhet et vesentlig fagområde.

ViaNova har i dag et lite ekspertmiljø som bistår de fleste av prosjektene med tilrettelegging og oppbygging av kostnadsoverslag, samt gjennomføring av usikkerhetsanalyser. Vi har behov for å øke kapasiteten på området og søker derfor en engasjert medarbeider for å styrke fagmiljøet.

Søkere må ha utdanning tilsvarende bachelor-/mastergrad fortrinnsvis knyttet til samferdselsutbygging (vei, jernbane, eller T-bane). Jobberfaring innen slike prosjekter vil være en fordel, men nyutdannede vil også bli vurdert. Erfaring eller interesse for digitale planverktøy er også ettertraktet.

Kostnadsgruppen jobber på tvers av de fleste prosjektene i nettverket, med stor tverrfaglighet og kontakt med fagpersoner både internt og hos oppdragsgivere og samarbeidende rådgivere. Selvstendighet og gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk er derfor viktig.

Som en medarbeider hos oss vil du få utfordrende og varierte oppgaver i et selskap som har en sterk posisjon i markedet og som er en ettertraktet samarbeidspartner for byggherrer og entreprenører. Som en del av vårt miljø vil du også få muligheten til å påvirke egen arbeidshverdag og utvikling.

I ViaNova får du:

 • Gode utviklingsmuligheter i et tverrfaglig miljø
 • Et inkluderende og svært sosialt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige arbeidsbetingelser
 • Mulighet for medeierskap

Vil du vite mer om stillingen så ta kontakt. Vi håper du vil være med å skape fremtiden sammen med oss.


Søknadsfrist 19. april

Søknad med CV sendes til personalansvarlig Anette H. Mahle – anette.mahle@vianova.no

Spørsmål om stillingene kan rettes til:


Stilling innen kostnadsberegninger og usikkerhetsanalyser

Vi søker en person med interesse for analyse av utbyggingsprosjekter innen samferdsel. Systematisk tilnærming og kapasitet til selvstendig fordypning i større og mindre kostnadsberegninger vil være påkrevet. Samtidig vil det være viktig med gode samarbeidsevner for mye tverrfaglig kontakt.

Oppgavene krever tverrfaglig innsikt og kontakt med de fleste av fagene innen vår rådgivergruppe, samt kontakt med prosjektledelsen hos våre oppdragsgivere. Via mye felles datagrunnlag med andre felter som klimagassberegninger, drift & vedlikehold m.m. gir dette også kunnskapsdeling og innsikt i flere felter enn kostnadsvurderinger.

Vi benytter oss i stor grad av egenutviklede, eller oppdragsgiverutviklede  Excel-systemer (Nye Veier, Bane NOR), samt verktøyet Anslag (Statens vegvesen). For datainnhenting og problemanalyser benytter vi ulike 2D- og 3D-modellverktøy. Opplæring vil bli gitt der dette er påkrevet.

Dine arbeidsoppgaver i prosjektene vil variere med planfaser og prosjektstørrelser fra beregning av små estimater til administrering av større tverrfaglige gruppearbeider og usikkerhetsanalyser. Arbeidssted vil være ved vårt kontor i Sandvika.

I ViaNova ønsker vi at de ansatte trives og styrer mye av sin arbeidssituasjon og utvikling selv. Det vil derfor også legges til rette for at den som ansettes vil kunne jobbe noe tid med egenutvikling, utvikling/metodeforbedringer, samt tilgrensende fagfelter dersom dette er av interesse og passer inn i firmaets ressursbehov.


Ledige stillinger innen vann- og avløpsprosjektering, overvannshåndtering og vannmiljø

Arbeidssted i Sandvika eller Kristiansand

ViaNova er rådgivende ingeniører innenfor samferdsel. ViaNovas egenutviklede bedriftsfilosofi og grunnlov sier at avgjørelser skal tas på bakgrunn av kunnskap og ikke posisjon. Det gir en flat organisasjonsstruktur som har vært svært vellykket i over 30 år. Les mer om ViaNova.

ViaNova har bred virksomhet innenfor samferdselssektoren. Våre oppdrag og prosjekter er innen planlegging, prosjektering, bygging, drift, vedlikehold og rehabilitering av infrastruktur for samferdsel. Vi opplever stor etterspørsel etter vår kompetanse og ønsker å styrke kapasiteten innenfor nevnte fagområder.


ViaNova er et nettverk av selvstendige selskaper med kontorer i Sandvika, Trondheim og Kristiansand. Vi er 130 velkvalifiserte medarbeider. Vi søker nå personer med bakgrunn og interesse innen vann- og avløpsprosjektering, overvannshåndtering og vannmiljø.

Vi opplever stor etterspørsel etter kompetanse innen vann- og avløpsprosjektering, overvannshåndtering og miljø i våre prosjekter, og søker derfor engasjerte medarbeidere for å styrke vår gruppe.

Vi er i dag 33 personer med vann- og miljøkompetanse tilhørende våre kontorer. Våre arbeidsoppgaver er knyttet til vann – og miljørelaterte utfordringer innen utbygging av samferdselsanlegg. Dette omfatter blant annet vann- og avløpsprosjektering, vannhåndtering og rensing av vann fra vei og bane, ytre miljøkoordinering, samt utfordringer rundt flom og endringer i klima.

Vi søker etter kandidater med en bachelor- eller mastergrad innen relevant fagområde og minimum 5 års relevant arbeidserfaring, men nyutdannede oppfordres også til å søke. Vi legger vekt på faglig engasjement og evne til å jobbe i et tverrfaglig og uhøytidelig miljø med høyt tempo. Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner er viktig.

Som en medarbeider hos oss vil du få utfordrende og varierte oppgaver i et selskap som har en sterk posisjon i markedet og som er en ettertraktet samarbeidspartner for byggherrer og entreprenører. Som en del av vårt miljø vil du også få muligheten til å påvirke egen arbeidshverdag og utvikling.

I ViaNova får du:

 • Gode utviklingsmuligheter i et tverrfaglig miljø
 • Et inkluderende og svært sosialt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige arbeidsbetingelser
 • Mulighet for medeierskap

Vil du vite mer om stillingen så ta kontakt. Vi håper du vil være med og skape fremtiden sammen med oss.

Vi tilbyr arbeidsplass både Kristiansand og i Sandvika og søker fortrinnsvis én stilling innen «vann- og avløpsprosjektering og overvannshåndtering» i både Kristiansand og Sandvika og én stilling innen «vann- og miljøteknikk» i Sandvika. Les mer om stillingene under.


Søknadsfrist 12. april

Søknad med CV sendes til personalansvarlig Anette H. Mahle – anette.mahle@vianova.no

Spørsmål om stillingene kan rettes til:


Stilling innen vann- og avløpsprosjektering og overvannshåndtering

Vi søker en dyktig og engasjert medarbeider til å jobbe med vann- og avløpsprosjektering og overvannshåndtering i anleggsprosjekter. I ViaNova vil du bli en del av et team som er ledende på utvikling av modellbasert prosjektering og som jobber aktivt med BIM-modeller. Du vil samarbeide og få veiledning av svært kompetente medarbeidere og få et stort innblikk i anleggsteknikk og tverrfaglig prosjektering

Arbeidsoppgaver knyttet til faget vil være:

 • Løsningsutviklingsutvikling og detaljprosjektering av vann- og avløpsløsninger og blågrønne overvannsløsninger
 • Håndtering av flom, bekker og elver
 • Renseløsninger innen overvann, vaskevann fra tunneler og anleggsvann
 • Vurdering av bærekraftspåvirkning (BREEAM, Futurebuilt, etc.)
 • Bistand til byggesøknader og myndighetskontakt
 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag
 • Oppfølging på byggeplass
 • Utvikling innen verktøy og metoder
 • Forbedringsarbeider, og drift- og vedlikeholdsrutiner
Stilling innen vann- og miljøteknikk

Ytre miljøarbeid inntar en sentral posisjon hos ViaNova, hvor vi har en solid posisjon i bransjen og et nært samarbeid med de fremste fagmiljøene innenfor miljøområdet i Norge. Vi har en bevissthet rundt å integrere ytre miljø på en optimal måte i våre prosjekter, og søker derfor etter en medarbeider som er engasjert og tydelig. Arbeidsoppgavene vil spenne fra overordnet planlegging til detaljprosjektering av avbøtende tiltak. Eksempelvis vil ansvarsområdene omfatte utvikling av miljørisikovurderinger, klimaregnskap, prosjektering av renseløsninger og vurderinger av bærekraftspåvirkning, som BREEAM-sertifisering og Futurebuilt. I tillegg vil det være nødvendig å utarbeide beskrivelser og konkurransegrunnlag. Det kan også bli aktuelt å fungere som ytre miljø- eller bærekraftskoordinator på både små og store prosjekter som er under regulering eller bygging

Vi ser etter personer som er strukturerte og målrettede, som kan jobbe tverrfaglig og som vil være med å bidra til vårt fagmiljø og utviklingen av vår virksomhet.

Som prosjekteringsverktøy benyttes Novapoint og Autocad, og du vil få mulighet til å være med på den videre utviklingen innenfor BIM og egenskapskoding innenfor fagfeltet.


| Studenter og sommerjobb

Vi har hver sommer studenter på sommerjobb fra NTNU i Trondheim og ulike høyskoler. Dette gir et godt innblikk i oss som firma, vår firmakultur og våre spennende arbeidsoppgaver. Du kan søke arbeidssted i Sandvika, Trondheim eller Kristiansand. Hver høst holder vi bedriftspresentasjoner på NTNU i Trondheim og ulike høyskoler. I tillegg stiller vi med stand på BM-dagen på NTNU i Trondheim. Ta gjerne personlig kontakt med oss på en av disse møteplassene!

| Åpen søknad

Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med personer som har fagbakgrunn som passer sammen med oss. Ta kontakt hvis du har spørsmål eller ønsker å søke jobb. Les mer Om oss, våre Fag og et utvalg av våre Prosjekter

ViaNova

Personalansvarlig Anette H Mahle anette.mahle@vianova.no Sandvika

 ViaNova Trondheim

Daglig leder Roar Paulsen Trondheim

ViaNova Kristiansand

Daglig leder Tore A. Nilsen tore.a.nilsen@vianova.no Kristiansand

 ViaNova Eureka

Daglig leder Paal Aaserud Sandvika