Jobb

Ledige stillinger innen Miljø og bærekraft i Sandvika – LCA, ombruk og miljøsanering

ViaNova er rådgivende ingeniører innenfor samferdsel. ViaNovas egenutviklede bedriftsfilosofi og grunnlov sier at avgjørelser skal tas på bakgrunn av kunnskap og ikke posisjon. Det gir en flat organisasjonsstruktur som har vært svært vellykket i over 30 år. Les mer om ViaNova.

ViaNova har bred virksomhet innenfor samferdselssektoren. Våre oppdrag og prosjekter er innen planlegging, prosjektering, bygging, drift, vedlikehold og rehabilitering av infrastruktur for samferdsel. Vi opplever stor etterspørsel etter vår kompetanse og ønsker å styrke kapasiteten innenfor nevnte fagområder.


ViaNova er et nettverk av selvstendige selskaper med kontorer i Sandvika, Trondheim og Kristiansand. Vi er 130 velkvalifiserte medarbeider.

I ViaNova verdsetter vi kompetansebaserte beslutninger og gir deg muligheten til å ta ansvar og samarbeide med en gruppe engasjerte støttespillere som vil hjelpe deg til å lykkes. Vi har en livsløpstilnærming til prosjekter og fokuserer på gjennomførbare prosjekter fra tidlig fase til bygging og drift. Vi har en tydelig bærekraftsprofil som brukes aktivt i prosjektarbeidet og administrative beslutninger.

Vi er i dag 12 personer med vann- og miljøkompetanse tilhørende vårt kontor i Sandvika. Våre arbeidsoppgaver er knyttet til vann – og miljørelaterte utfordringer innen utbygging av samferdselsanlegg. Dette omfatter blant annet vann- og avløpsprosjektering, vannhåndtering og rensing av vann, ytre miljøkoordinering, samt utfordringer rundt flom og endringer i klima. Det er stor etterspørsel etter kompetanse innen miljø- og bærekraftsarbeid i våre prosjekter, og vi søker derfor engasjerte medarbeidere for å styrke vår gruppe.

Vi søker etter kandidater med en bachelor- eller mastergrad innen ombruk, miljøsanering, vannhåndtering og LCA. Alternativt kandidater med annen relevant utdanning eller praksis innen temaene. Vi søker etter personer med minimum 5 års erfaring. Vi legger vekt på faglig engasjement og evne til å jobbe i et tverrfaglig og uhøytidelig miljø. Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk er viktig.

Ytre miljøarbeid har en sentral posisjon hos ViaNova, hvor vi har en solid posisjon i bransjen og et nært samarbeid med de fremste fagmiljøene innenfor miljøområdet i Norge. Vi har en bevissthet rundt å integrere ytre miljø på en optimal måte i våre prosjekter, og søker derfor etter en medarbeider som er engasjert og tydelig. Arbeidsoppgavene vil spenne fra overordnet planlegging til detaljprosjektering av avbøtende tiltak. Eksempelvis kan ansvarsområdene omfatte vurderinger og koordinering knyttet til forurensing av vann og grunn, sanering og avfallshåndtering fra bygg og anlegg, livssyklusanalyser, ombruk, og gjenbruk i byggeprosjekter, samt øvrige vurderinger av bærekraftspåvirkning, som BREEAM-sertifisering og Futurebuilt. Det kan også bli aktuelt å fungere som ytre miljø- eller bærekraftskoordinator på både små og store prosjekter som er under regulering eller bygging.

Som en medarbeider hos oss vil du få utfordrende og varierte oppgaver i et selskap som har en sterk posisjon i markedet og som er en ettertraktet samarbeidspartner for byggherrer og entreprenører. Vi legger vekt på at ansatte i ViaNova skal ha mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag og utvikling.

I ViaNova får du:

  • Gode utviklingsmuligheter i et tverrfaglig miljø
  • Et inkluderende og svært sosialt arbeidsmiljø
  • Konkurransedyktige arbeidsbetingelser
  • Mulighet for medeierskap

Vil du vite mer om stillingen så ta kontakt. Vi håper du vil være med og skape fremtiden sammen med oss.


Søknadsfrist 11. desember

Søknad med CV og andre relevante dokumenter sendes til personalansvarlig Anette H. Mahle – anette.mahle@vianova.no

Spørsmål om stillingene kan rettes til:

 

| Studenter og sommerjobb

Vi har hver sommer studenter på sommerjobb fra NTNU i Trondheim og ulike høyskoler. Dette gir et godt innblikk i oss som firma, vår firmakultur og våre spennende arbeidsoppgaver. Du kan søke arbeidssted i Sandvika, Trondheim eller Kristiansand. Hver høst holder vi bedriftspresentasjoner på NTNU i Trondheim og ulike høyskoler. I tillegg stiller vi med stand på BM-dagen på NTNU i Trondheim. Ta gjerne personlig kontakt med oss på en av disse møteplassene!

| Åpen søknad

Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med personer som har fagbakgrunn som passer sammen med oss. Ta kontakt hvis du har spørsmål eller ønsker å søke jobb. Les mer Om oss, våre Fag og et utvalg av våre Prosjekter

ViaNova

Personalansvarlig Anette H Mahle anette.mahle@vianova.no Sandvika

 ViaNova Trondheim

Daglig leder Roar Paulsen Trondheim

ViaNova Kristiansand

Daglig leder Tore A. Nilsen tore.a.nilsen@vianova.no Kristiansand

 ViaNova Eureka

Daglig leder Paal Aaserud Sandvika