E6 Kolomoen - Arnkvern

E6 Kolomoen - Arnkvern

Prosjektet består av 19 km firefelts E6, 4,3 km riks-og fylkesvei, 2,1 km kommunal veg og 3,1 km med gang- og sykkelveger. Strekningen går gjennom kommunene Stange og Hamar i Hedmark fylke. ViaNova Trondheim har ansvar for veg- og VA- planer på parsellen Kåterud – Arnkvern.


Oppdragsgiver

Hæhre entreprenør

 

Tidsrom

2017 – 2020

Utførte oppdrag

Byggeplan, totalentreprise

Utførte fag

Veg, sykkel & gange, skilt & oppmerking, drenering, vann & avløp, BIM, visualisering


Spennende tverrfaglige utfordringer

  • Stram framdrift med samtidig prosjektering og bygging. Fordret et tett samarbeid med byggherre Nye Veier og Hæhre totalentreprenør
  • Komplisert to-plans kryss på Åkersvika
  • Prosjektet har et mål om BIM nivå 3, med fremdrift og informasjon på 3D-objektene
  • Ivareta Åkersvika naturreservat på en god måte. Reservatet er et sårbart område med høy verneverdi.