E18 Lokalvegsystem på Farriseidet

E18 Lokalvegsystem på Farriseidet

Etter at ny 4-felts E18 er åpnet starter arbeidene med nytt lokalvegsystem på Farriseidet og ned i Hammerdalen. Den gamle E18-brua rives. Lokalveger og øvrige bruer skal erstattes med nye. I tillegg skal det etableres et kollektivknutepunkt på Farriseidet. Arbeidet med lokalvegsystemet vil pågå fra 2018 til 2020.


Oppdragsgiver

Statens vegvesen Region sør

 

Tidsrom

2013 – 2020

Utførte oppdrag

Byggeplan, konkurransegrunnlag, oppfølging i anleggsfasen

Utførte fag

Veg, sykkel & gange, kollektivløsninger & holdeplasser, skilt & oppmerking, trafikkstyring, drenering, vann & avløp, kostnadsberegninger, anleggsgjennomføring & faseplaner, BIM, visualisering