E18 Sydhavna

E18 Sydhavna

Prosjektet består i ombygging av 900 m av E18 Mosseveien og etablering av ny adkomst til havneområdet Sydhavna med planskilt kryssløsning. I tillegg etableres det kollektivfelt på strekningen forbi kryssområdet.


Oppdragsgiver

Statens vegvesen Region øst

Tidsrom

2012 – 2015

Utførte oppdrag

Byggeplan, anbudsgrunnlag, oppfølging i anleggsfasen

Utførte fag

Veg, skilt & oppmerking, trafikkstyring, drenering, vann  & avløp, 3D for alle fag, samordningsmodell, visualisering


Spennende tverrfaglige utfordringer

  • Riving og bygging nær og over trafikkert jernbane
  • Opprettholde trafikk gjennom et trangt anleggsområde