Kolsåsbanen

Kolsåsbanen

Kolsåsbaneprosjektet strekker seg over 11,3 km fra Sørbyhaugen i øst (avgreining fra Røabanen) til Kolsås i vest og har bestått av mange entrepriser for utbyggingen.

Oppgradering til “metrostandard” betyr nytt banelegeme, nye tekniske anlegg og 13 nye universelt utformede stasjoner. Banen gjenåpnet til Kolsås i 2014 etter 6 fortløpende delåpninger i perioden 2008-2014.


Oppdragsgiver

Sporveien

Tidsrom

2005 – 2015

Utførte oppdrag

Byggeplan, anbudsgrunnlag, oppfølging i anleggsfasen

Utførte fag

T-bane, trikk, veg, skilt & oppmerking, drenering, vann  & avløp, 3D for alle fag, samordningsmodell, visualisering


Spennende tverrfaglige utfordringer

  • Stram fremdrift på planarbeider og utbygging
  • Banen går gjennom tett bebyggelse med stort behov for informasjon & kommunikasjon
  • Kombinasjon av T-bane og trikk på strekningen Jar – Bekkestua og kobling/krysning ved Lysakerelva
  • Nye stasjoner med universell utforming