E6-Dovrebanen

E6-Dovrebanen

Langs Mjøsas østside skal det bygges ny 4-felts motorveg og ny dobbeltsporet jernbane. Motorvegen åpnet før jul 2014, mens ny dobbeltsporet jernbane åpnet høsten 2015. Vi har prosjektert den sydligste parsellen FP1 Minnesund til Brøhaug.


Oppdragsgiver

Statens vegvesen Region øst

Jernbaneverket

Tidsrom

2012 – 2016

Utførte oppdrag

Byggeplan, anbudsgrunnlag, oppfølging i anleggsfasen

Utførte fag

Veg, jernbane, skilt & oppmerking, trafikkstyring, drenering, vann & avløp, 3D for alle fag, samordningsmodell, visualisering, film


Spennende tverrfaglige utfordringer

  • Trangt og sidebratt tverrsnitt for de nye traseene
  • Opprettholde trafikk på eksisterende Dovrebane og E6 gjennom anlegget i byggetiden