E18 Bjørvika Etappe 2

E18 Bjørvika Etappe 2
Prosjektet består av riving av trafikkmaskinen Bispelokket og bygging av bygatene Dronning Eufemias gate, Kong Håkon 5.s gate, Langkaigata, Prinsens gate, Strandgata og Nylandsveien. Det har i prosjektet vært stort fokus på kollektivtrafikk, myke trafikanter og universell utforming. Prosjektet skal legge til rette for videre byutvikling i Bjørvika frem mot 2025.

Oppdragsgiver

Statens vegvesen Region øst

Tidsrom

2009 – 2015

Utførte oppdrag

Byggeplan, anbudsgrunnlag, oppfølging i anleggsfasen

Utførte fag

Veg, gate, trikk, skilt & oppmerking, trafikkstyring, drenering, vann & avløp, fjernvarme, 3D for alle fag, samordningsmodell, visualisering, anleggsgjennomføring, faseplaner

Spennende tverrfaglige utfordringer

  • Riving av trafikkmaskinen Bispelokket samtidig som trafikken i området opprettholdes
  • Bygge ny infrastruktur i et område preget av infrastruktur fra mange hundre års aktivitet
  • Opprettholde trafikk i området gjennom 25 trafikkfaser og 10 overordnede hovedfaser
  • Sikre estetikken til bygatene i Norges største byutviklingsprosjekt noen sinne