Dag Hammarskjølds vei

Dag Hammarskjølds vei

Dette er siste delprosjekt i prosjektet Rv 150 Ring 3 Ulven-Sinsen og avslutter en byggeaktivitet over 9 år. Prosjektet består av nedbygging av den gamle Ring 3-traseen mellom Økern og Sinsen til lokalvei med tilknytning av tilstøtende lokalveier.


Oppdragsgiver

Statens vegvesen Region øst

Tidsrom

2012 – 2015

Utførte oppdrag

Byggeplan, anbudsgrunnlag, oppfølging i anleggsfasen

Utførte fag

Veg, buss, gang & sykkel, skilt & oppmerking, trafikkstyring, drenering, vann  & avløp, 3D for alle fag, samordningsmodell, visualisering


Spennende tverrfaglige utfordringer

  • Omfattende VA-arbeider
  • Eksisterende anlegg i grunnen