E18 Filipstad

E18 Filipstad

Filipstad er siste utbyggingsområde i Oslo kommunes Fjordbyplan. For å legge til rette for utbygging av tomtene nær fjorden må E18 senkes og legges i tunnel forbi området.

E18 Filipstad-prosjektet består av:

  • Ny betongtunnel med senket E18 mellom Operatunnelen og Hjortneslokket
  • Utvidelse av E18 på Frognerstranda for kollektivfelt og ny driftsåpning for Operatunnelen
  • Forlengelse av Ring 1 fra Munkedamsveien til Hjortneslokket over ny betongtunnel
  • Fjordbytrikk fra Skillebekk over Hjortneslokket via Filipstad til Munkedamsveien.

Oppdragsgiver

Statens vegvesen Region øst

 

Tidsrom

2013 – 2016

Utførte oppdrag

Teknisk plan, reguleringsplan

Utførte fag

Veg & gate, tunnel, sykkel & gange, buss, trikk, holdeplasser, skilt & oppmerking, trafikkstyring, drenering, vann & avløp, transportanalyse, regulering, kostnadsberegninger, 3D for alle fag, samordningsmodell, visualisering


Spennende tverrfaglige utfordringer

  • Tilpasning av ny E18 mellom eksisterende Operatunnel og Hjortneslokk
  • Nye trafikkstyringssystemer for Operatunnelsystemet
  • Sikre god fremkommelighet for buss
  • Sikre god fremkommelighet for ny hovedsykkelveg til sentrum fra vest
  • Kryssing i tre plan ved eksisterende Hjortneslokk med trikk på bru