Lørenbanen

Lørenbanen

Lørenbanen er en helt ny T-banestrekning mellom Grorudbanens og Ringenbanens stasjoner Økern og Sinsen. Strekningen går i tunnel med ny underjordisk stasjon på Løren.


Oppdragsgiver

Sporveien

Tidsrom

2011 – 2016

Utførte oppdrag

Byggeplan, anbudsgrunnlag, oppfølging i anleggsfasen

Utførte fag

T-bane, tunnel, veg, vann & avløp, drenering, 3D for alle fag, samordningsmodell, visualisering, film


Spennende tverrfaglige utfordringer

  • Stram fremdrift på planarbeider og utbygging
  • Ny underjordisk stasjon på Løren