Ladebekken

Ladebekken
Tunnelering med åpen trykksatt front, 1560 meter Ø1600 og 130 meter Ø1400. Konvensjonelle grøfter, 900 meter (dimensjoner inntil Ø1600).

Oppdragsgiver

Søbstad AS

 

Tidsrom

2013 – 2016

Utførte oppdrag

Totalentreprise for Trondheim kommune

Utførte fag

Vann & avløp


Spennende tverrfaglige utfordringer

  • Optimalisere traseer og plassering av presse- og mottaksgroper.
  • Kryssing av Nordlandsbanen, Stavne-Leangenbanen og under eksisterende bygg.
  • Svært komplisert spuntgrop for tilknytning til eks. kulvert.
  • Store ledninger, dype grøfter og dårlige grunnforhold.