KVU Oslo-Navet

KVU Oslo-Navet

Ruter, Statens vegvesen og Jernbaneverket skal gjennom prosjektet KVU Oslo-navet utrede hvordan det kollektive transportsystemet i hovedstadsområdet bør utvikles frem mot 2030 og 2060. Vi har bistått som teknisk konsulent i vurderingene av de ulike foreslåtte løsningene.


Oppdragsgivere

Ruter
Statens vegvesen
Jernbaneverket

Tidsrom

2014 – 2015

Utførte oppdrag

Konsekvensutredning

Utførte fag

Tekniske vurderinger av jernbane, T-bane, trikk, buss