Helle - Øydneskleiv

Helle - Øydneskleiv

Vi har utarbeidet områderegulering for Helle – Øydneskleiv nord for Konsmo i Audnedal kommune. Planområdet er på ca. 2021 daa.

Hovedmålet med planen er å oppdatere eldre reguleringsplaner, tilrettelegge for nye boligområder og næringstomter, sikre og opprettholde samferdselsområder og sikre grøntområder og landbruksinteresser.

Arealene omfatter eksisterende og ny bebyggelse, næring, idrett, motorsport, landbruksareal, veger, jernbane, elv og skogsområder.


Oppdragsgiver

Audnedal kommune

Tidsrom

2016 – 2018

Utførte oppdrag

Reguleringsplan

Utførte fag

Regulering, plankart, teknisk grunnlag