Fv.415 Hovdehei-Simonstad

Fv.415 Hovdehei-Simonstad

Fv. 415 utbedres med 4,8 km ny veg på strekningen Hovdehei – Simonstad i Åmli kommune. Dagens veg har lav standard, med mange krappe kurver og bratte stigninger.

I tillegg til ny veg, inneholder prosjektet 25 m bru over Nelaug, nye kollektivholdeplasser, driftsveger, kryss, avkjørsler og ny kjettingplass.

Opprinnelige planer fra reguleringsfasen skal optimaliseres og kvalitetskontrolleres, før utarbeidelse av modellbasert byggeplan og konkurransegrunnlag med fagmodeller, tegninger og beskrivelse


Oppdragsgiver

Agder fylkeskommune

Tidsrom

2019 – 2020

Utførte oppdrag

Byggeplan

Utførte fag

Veg, kollektivholdeplasser, skilt og oppmerking, overvann, drenering, BIM