Fv. 356 Raschebakken-Franklintorget

Fv. 356 Raschebakken-Franklintorget

Prosjektet ligger i Porsgrunn sentrum og er en del av bypakke Grenland, som blir kalt «Grønn Lenke». Prosjektet var et miljøprosjekt hvor myke trafikanter og kollektivtrafikk skulle prioriteres fremfor kjørende. Hensikten var å gjøre «veg om til gate».

Franklintorget er utformet som en stor «firkantet rundkjøring» hvor det er kollektivstopp på to av sidene. Torget blir sentralt for bytte av buss og adkomst til butikker og andre fasiliteter.

Prosjektet omfattet  også sykkelfelt, gangveger, innstramming av kjørearealer og opparbeiding av torgareal med beplantning, steinsetting og opparbeidelse av sitteplasser og fontene.


Oppdragsgiver

Statens vegvesen Region sør

Tidsrom

2018 – 2019

Utførte oppdrag

Byggeplan

Utførte fag

Veg og gate, kollektivløsninger, skilt og oppmerking, VA, overvann, støy, faseplaner