Fergekaier Trondheimsfjorden

Fergekaier Trondheimsfjorden

Fergesambandene Flakk-Rørvik og Brekstad-Valset over Trondheimsfjorden skal fra 1. Januar 2019 drives med batteridrevne ferger. Kaianleggene må oppgraderes og justeres for de nye fergene.

ViaNova har bidratt med grunnlag for reguleringsplan på Brekstad og utarbeidelse av byggeplan for alle fire kaiene. Mest omfattende er arbeidene på Brekstad og Rørvik. På Brekstad etableres fylling for oppstillingsfelt og adkomst til kai i havnebassenget. På Rørvik bygges eksisterende oppstillingsareal om og tilpasses ny fergekai. På Flakk og Valset er det kun mindre tilpasninger på landside.


Oppdragsgiver

Sør-Trøndelag fylkeskommune / Statens vegvesen Region midt

 

Tidsrom

2017 – 2018

Utførte oppdrag

Reguleringsplan / Byggeplan

Utførte fag

Veg, kollektivløsninger, drenering, vann & avløp


Spennende tverrfaglige utfordringer

  • Logistikk ved av- og påkjøring fergekai
  • Anleggsgjennomføring med trafikkert ferge innenfor anleggsområdene
  • Omfattende mudrings-, fyllings- og plastringsarbeider