E16 Sandvika-Wøyen

E16 Sandvika-Wøyen

Mellom Sandvika og Wøyen skal det bygges 3,5 km ny 4-felts motorveg. Litt over halve lengden går i Bjørnegårdtunnelen mellom Sandvika og Bærumsveien. Nye planskilte kryss etableres med Bærumsveien og Lommedalsveien. Dagsonen mellom Bærumsveien og Wøyen går over så dårlig grunn at vegen bygges på pelet betongplate.


Oppdragsgiver

Statens vegvesen Region øst

Tidsrom

2010 – 2019

Utførte oppdrag

Byggeplan, anbudsgrunnlag, oppfølging i anleggsfasen

Utførte fag

Veg, tunnel, skilt & oppmerking, trafikkstyring, drenering, vann & avløp, 3D for alle fag, samordningsmodell, visualisering


Spennende tverrfaglige utfordringer

  • Nærhet til vassdrag med stor verdi
  • Begrenset plass for kryss og kort avstand mellom kryss i dagsonen
  • Tilkobling av ny Bjørnegårdtunnel i eksisterende Kjørbotunnel
  • Ta høyde for kobling av Bjørnegårdtunnelen til fremtidig E18 i tunnel under Sandvika
  • Stor dybde til berg og setningsømfintlige masser i store deler av dagsonen