Bymodell Bjørvika

Bymodell Bjørvika

Bjørvikamodellen er et samarbeid mellom partene og utbyggerne i Bjørvika. Vi utviklet bymodellen for Oslo i forbindelse med reguleringen av Bjørvika i 2003. I dette prosjektet forvalter vi spesifikt Bjørvika og leverer fortløpende oppdaterte produkter etter siste utvikling på de ulike tomtene. Gjennom flere tiår med prosjekter og kontinuerlig engasjement i Bjørvika har vi unik kompetanse i området.


Oppdragsgivere

Utbyggerne i Bjørvika

Tidsrom

2014 –

Utførte oppdrag

Forvalter av Bjørvikamodellen

Utførte fag

Modellering, visualisering, film