E6 Manglerud-kontrakt vunnet

E6 Manglerud-kontrakt vunnet
Aas-Jakobsen-ViaNova-nettverket har vunnet kontrakten for planlegging av prosjektet E6 Manglerud. Oppdraget utføres for Statens vegvesen Region øst.

Aas-Jakobsen er hovedkonsulent for oppdraget i samarbeid med ViaNova Plan og Trafikk, Geovita og Electronova. I tillegg er det med fagressurser fra Asplan Viak, NGI, Grindaker, ECT, Plan Arkitekter, LPO arkitekter, Brekke & Strand Akustikk, Ingenia, NILU, Safetec Nordic og Terratec

ViaNova Plan og Trafikks rolle

ViaNova Plan og Trafikk vil ha en sentral rolle innen kartlegging, løsningsutvikling, veg- & tunnelgeometri, trafikkstyring, skilt & oppmerking, kommunalteknikk, overvannshåndtering, drift & vedlikehold, faseplanlegging & anleggsgjennomføring, 3D & visualisering

Etapper og omfang

Etappe 1: Ombygging og oppgradering av E6 mellom Klemetsrud og Ryen og utvidelse med kollektivfelt i begge retninger. I tillegg sykkelekspressveg langs strekningen.

Etappe 2: E6 Abildsø – Ulven i tunnel under Manglerud med eller uten kobling til Ring 3 på Bryn

Etappe 3: Ring 3 Ryen – Bryn med kollektivatkomst til Bryn kollektivterminal. Ombygging av Ring 3 til urbant utformet hovedveg som i hovedsak skal betjene interntrafikk mellom bydelene i Oslo.

Etappe 4: Ring 3 Bryn – Teisen/Ulven med ombygging av Teisenkrysset til kryss som håndterer alle svingbevegelser samt mulig nedbygging av Ulvensplitten.

Planfaser

Det skal utarbeides reguleringsplan for Etappe 1 og konsekvensutredning for de øvrige etappene (med opsjon på reguleringsplan).