Statnett Vestre korridor

Statnett Vestre korridor

Statnett oppgraderer sentralnettet på Sør-Vestlandet gjennom prosjektet Vestre korridor. Vi har levert visualiseringstjenester til delprosjektene Ertsmyra-Lyse og Lyse-Stølaheia i Rogaland fylke.


Oppdragsgiver

Statnett

Tidsrom

2013 – 2015

Utførte oppdrag

Animasjonsfilm av nye ledningsstrekk og stasjoner. VR-modeller og interaktive web-/padløsninger

Utførte fag

Modellering, visualisering, film