Rv 23 Oslofjordforbindelsen

Rv 23 Oslofjordforbindelsen

Oslofjordtunnelen skal få nytt tunnelløp for økt sikkerhet med nye rømningsveier mellom løpene. På østsiden av fjorden skal det bygges ny 4-felts motorvei mellom Måna og Vassum (E6) med nye løp i Frogntunnelen og Vassumtunnelen. Det skal også bygges tre nye toplans kryss på Verpen, Måna og Bråtan.


Oppdragsgiver

Statens vegvesen Region øst

Tidsrom

2013 –

Utførte oppdrag

Byggeplan, anbudsgrunnlag, oppfølging i anleggsfasen

Utførte fag

Veg, tunnel, skilt & oppmerking, trafikkstyring, drenering, vann & avløp, 3D for alle fag, samordningsmodell, visualisering, film