InterCity Venjar-Langset

InterCity Venjar-Langset

Det skal bygges nytt dobbeltspor på Gardermobanen på strekningen Venjar – Eidsvoll og på Dovrebanen på strekningen Eidsvoll – Langset. Prosjektet er del av InterCity-utbyggingen på Østlandet som skal etablere dobbeltspor mellom Oslo og Lillehammer med hastighet opp mot 250 km/t.


Oppdragsgiver

Jernbaneverket

 

Tidsrom

2014 – 2016

Utførte oppdrag

Detaljplan, reguleringsplan

Utførte fag

Jernbane, veg, drenering, vann & avløp, 3D for alle fag, samordningsmodell, visualisering