Eidsbukta småbåthavn

Eidsbukta småbåthavn

Vi har utarbeidet detaljreguleringsplan for kommunal småbåthavn med påfølgende byggeplan. Planområdet er på ca. 48 daa.

Småbåthavna omfatter 159 båtplasser (enhetsbredde 2,5 meter) fordelt på én flytebrygge på ca. 200 meter, samt bølgedemper på ca. 75 meter.

Landsiden består av ny parkeringsplass med ca. 40 plasser og ny atkomstveg med vendehammer ned til brygga. På brygga er det regulert kombinert vaktbu/toalett/kontor, egen HC-rampe med forskjellige høydenivå for atkomst til båt, miljøstasjon for oppsamling av spillolje, batteri mm. Det er i tillegg terrassert høydeforskjell fra brygga og ned stil sjøen for å lette utsetting av kano og kajakk.


Oppdragsgiver

Kristiansand kommune v/Kristiansand Eiendom

Tidsrom

2013

Utførte oppdrag

Detaljreguleringsplan, byggeplan

Utførte fag

Regulering, plankart, teknisk grunnlag