Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16 Skaret - Hønefoss

Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16 Skaret - Hønefoss
Aas-Jakobsen-ViaNova-nettverket har sammen med Norconsult og Asplan Viak vunnet kontrakten for planlegging av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss. Oppdraget utføres for Bane NOR.
Prosjektet

Aas-Jakobsen er sammen med Norconsult og Asplan Viak kontraktsparter mot Bane NOR. Prosjektet går fra Sandvika til Hønefoss for jernbanen og fra Skaret til Hønefoss for veg. Jernbane planlegges for dobbeltspor med 250 km/t og veg for firefelts motorveg med 110 km/t. Prosjektet er delt inn i fem delstrekninger:

 • 1. Sandvika-Sundvollen – Jernbane – Norconsult
 • 2. Skaret-Høgkastet – Veg – Norconsult
 • 3. Sundvollen/Høgkastet-Bymoen – Jernbane & veg – ViaNova/Aas-Jakobsen
 • 4. Bymoen-Styggedalen – Jernbane & veg – Norconsult
 • 5. Styggedalen-Ve – Jernbane & veg – Aas-Jakobsen/ViaNova
 • Plan & Konsekvensutredning hele planområdet – Asplan Viak
ViaNova Plan og Trafikks rolle
 • Overordnet ansvar for BIM/modellbasert prosjektering, grunnlag og Samtidig prosjektering
 • Overordnet ansvar for og koordinering av kostnadsberegninger
 • Overordnet fagkoordinerende ansvar for veg/underbygning og trafikkstyring
 • Strekningsledelse strekning 3 Sundvollen/Høgkastet-Bymoen
 • Fagbidrag på strekning 3 & 5: Veg, bane, drenering, skilt & oppmerking, trafikkstyring, drift & vedlikehold, vegRAMS, kostnader, BIM
 • Spisskompetansebidrag på strekning 1, 2 & 4 innen trafikkstyring, sporplanlegging, vegplanlegging, vegRAMS og Samtidig prosjektering