Tiltak i forbindelse med koronapandemien

Vi i ViaNova følger oppmerksomt med på utviklingen av koronapandemien og tar del i den nasjonale dugnaden ved å følge helsemyndighetenes anbefalinger.
Hensynet til våre oppdragsgivere, samarbeidspartnere  og ansatte er viktig. Vi har innført en rekke tiltak for å begrense og bremse smittespredningen, og for å sikre en trygg og stabil drift.
  Alle ansatte jobber primært fra hjemmekontor, og kan nås som vanlig på e-post og mobil. Se kontaktsiden.

  All møtevirksomhet løses ved bruk av digitale løsninger og videokonferanser.

  Felles lunsj er avviklet.

  Medarbeidere er godt informert om hygienekrav og spesielt viktigheten av jevnlig håndvask med såpe, samt å holde god avstand.

  Ansatte som kan ha vært utsatt for smitte eller har forkjølelse holder seg hjemme.

  Karanteneregler følges nøye.

Avhengig av utviklingen av situasjonen, kan vi ikke utelukke at prosjektgjennomføringen av våre eksterne prosjekter vil påvirkes. Vi takker for forståelsen og holder deg oppdatert fortløpende.
For spørsmål du måtte ha i denne sammenheng, ta kontakt:
  ViaNova Plan og Trafikk Sandvika: vnpt@vianova.no eller kontakt daglig leder Bjørn Bertheussen mob. 928 19 916

  ViaNova Trondheim: trondheim@vianova.no eller kontakt daglig leder Roar Paulsen mob. 932 22 039

  ViaNova Kristiansand: post.kristiansand@vianova.no eller kontakt daglig leder Svein Engedal mob. 962 08 050