Smååsane

Smååsane
Boligfeltet Smååsane i Vennesla kommune består av ca 500 boenheter. Utbyggingen startet i 2008 med byggetrinn 1 med 121 tomter. Byggetrinn 2 med 182 tomter ble lagt ut i 2015. Videre byggetrinn og tomter legges ut i markedet fortløpende. Vi har bistått utbygger med utarbeidelse av reguleringsplan, prosjektering av teknisk infrastruktur og byggeledelse.

Oppdragsgiver

Hellvik Hus Søgne og Vennesla kommune

Tidsrom

2007 –

Utførte oppdrag

Reguleringsplan, byggeplan, oppfølging i byggefasen

Utførte fag

Veg, teknisk infrastruktur, regulering og plankart, byggeledelse