Rv 9 Moi-Langeid

Rv 9 Moi-Langeid

Prosjektet består av 8 km ny riksveg mellom Moi og Langeid i Bygland kommune i Setesdalen.


Oppdragsgiver

Statens vegvesen Region sør

Tidsrom

2007 – 2014

Utførte oppdrag

Reguleringsplan, byggeplan, oppfølging i anleggsfasen

Utførte fag

Veg, skilt & oppmerking, drenering, overvann