Østensjøbanen

Østensjøbanen

Østensjøbanen skal rehabiliteres mellom Hellerud og Mortensrud. Det betyr ny skinnegang med nytt banfundament og oppgraderte stasjoner.


Oppdragsgiver

Sporveien

Tidsrom

2014 – 2016

Utførte oppdrag

Byggeplan, anbudsgrunnlag, oppfølging i anleggsfasen

Utførte fag

T-bane, vann & avløp, drenering, 3D for alle fag, samordningsmodell, visualisering


Spennende tverrfaglige utfordringer

  • Stram fremdrift på planarbeider og utbygging
  • Ny underjordisk stasjon på Løren