InterCity Nykirke-Barkåker

InterCity Nykirke-Barkåker

Det skal bygges dobbeltspor på Vestfoldbanen på strekningen Nykirke – Barkåker i kommunene Horten, Re og Tønsberg. Vi har bistått Jernbaneverket i utredningen av de tre alterntive korridorene Bakkenteigen, Skoppum øst og Skoppum vest. Prosjektet er del av InterCity-utbyggingen på Østlandet som skal etablere dobbeltspor mellom Oslo og Skien med hastighet opp mot 250 km/t.


Oppdragsgiver

Jernbaneverket

 

Tidsrom

2014 – 2016

Utførte oppdrag

Kommunedelplan med konsekvensutredning

Utførte fag

Jernbaneteknikk, vegomlegginger, anleggsgjennomføring, plankart, miljøprogram, konsekvensutredning, visualisering