Rehabilitering av tunneler i Oslo

Rehabilitering av tunneler i Oslo

Statens vegvesen skal rehabilitere 10 høytrafikkerte vegtunneler i Oslo frem mot 2019. Vi prosjekterer rehabiliteringsjobbene for Smestadtunnelen, Granfosstunnelen, Tåsentunnelen, Ekebergtunnelen, Svartdalstunnelen, Vålerengtunnelen, rampene i Festningstunnelen, Vaterlandtunnelen og Hammersborgtunnelen.


Oppdragsgiver

Statens vegvesen Region øst

 

Tidsrom

2014 – 2019

Utførte oppdrag

Byggeplan, anbudsgrunnlag, oppfølging i anleggsfasen

Utførte fag

Veg, tunnel, skilt & oppmerking, trafikkstyring, drenering, renseløsninger, vegteknologi, vann & avløp, faseplaner