Metrobuss – Heimdal – Husebytunet

Metrobuss – Heimdal – Husebytunet

Metrobussen i Trondheim skal settes i drift i august 2019. ViaNova har bidratt på forprosjektnivå.

Forprosjektet omfatter en del av metrobusslinje S2 som skal gå mellom Kattem og Ranheim. Strekningen er 3,3 km lang, og inneholder totalt 4-5 metrobusstasjoner og et omstigningspunkt. Strekningen går fra Heimdal til Husebytunet via Søbstadvegen. Det er gjort omfattende vurderinger av ulike alternativer for holdeplassstruktur og det er utarbeidet plantegninger for Søbstadvegen på 1,2 km. Det er også gjort vurderinger av belysningskonsepter og løsninger for håndtering av overvann.

Det er utarbeidet tre ulike forslag til utforming av Husebytunet omstigningspunkt. For to av alternativene er det utarbeidet 3D- modell. Alle løsninger og alternativer er kostnadsberegnet.


Oppdragsgiver

Miljøpakken / Trondheim kommune

 

Tidsrom

2016

Utførte oppdrag

Forprosjekt

Utførte fag

Veg, trafikk, kollektivløsninger, drenering, vann & avløp, 3D-modell