ViaNova-filosofi


Ny veg

 • ViaNova er latin og betyr ny veg
 • Vi planlegger og prosjekterer nye veier, men går også nye veier i måten vi jobber på gjennom ny metodikk, utvikling av programvare og vår egenutviklede selskapsform

 • Hjelpe hverandre til å lykkes

 • Oppdragsgivere
 • Samarbeidspartnere
 • Hverandre

 • Firmaer

 • ViaNova er et nettverk av firmaer som er selvstendige, spesialiserte og samarbeidende
 • Firmaene er kompletterende og ikke overlappende

 • Organisk organisasjon

 • ViaNova-firmaer har en flat organisasjon med minst mulig internt byråkrati
 • Det gir mulighet til å veksle mellom administrative og faglige oppgaver for medarbeidere som ønsker det
 • Det sikrer stor evne til endring og utvikling

 • Vi rekrutterer ledere internt

 • Alle ledere jobber med prosjekter og fag samtidig med administrative oppgaver og har begrenset funksjonstid. Nye ledere velges internt
 • Det gir mange tidligere ledere som bidrar med kunnskap og erfaring i organisasjonene

 • Vi eier vår egen arbeidsplass

 • ViaNova-firmaer er ansatteid og ansattkontrollert
 • Dette utvikler helhetlige og langsiktige holdninger til driften
 • Økonomisk resultat forblir hos dem som skaper det