Utvikling

ViaNova har siden 1988 jobbet med utvikling av programvare og metodikk for planlegging og prosjektering av samferdselsanlegg. Målsetningen har alltid vært å utvikle mer effektive arbeidsformer og med høyere kvalitet. 3D og modellbasert prosjektering har vært et sentralt tema i dette arbeidet. 

Et fundament i utviklingen har vært programvarepakken Novapoint. Fra starten av som ViaNova, senere som programvare-firmaet ViaNova Systems og nå i tett samarbeid med Trimble.

Utvikling av metodikk og systemer i samferdselsbransjen utfører vi sammen med viktige oppdragsgivere som Statens vegvesen og Bane NOR (tidl. Jernbaneverket).

 

 E18 Bjørvika Etappe 2 var det første prosjektet hvor Statens vegvesen stilte krav i konkurransegrunnlaget til modellbasert prosjektering og stikningsgrunnlag for alle fag. Byggeplan startet høsten 2009, Bygging 2011-2015. Som prosjektert, modellert og bygget.

E18 Bjørvika Etappe 2 var det første prosjektet hvor Statens vegvesen stilte krav i konkurransegrunnlaget til modellbasert prosjektering og stikningsgrunnlag for alle fag. Byggeplan startet høsten 2009, Bygging 2011-2015. Som prosjektert, modellert og bygget.