Spisskompetanse

 

ViaNova har alltid vært drevet av sterkt faglig fokus. Vi har det gøy med faglige problemstillinger og vi har frihet til å gå nye veier for å utvikle vår kompetanse. En rød tråd siden starten i 1988 har vært den nære koblingen mellom fag og IKT. Dette gjør at vi gjennom snart 30 år har utviklet en av de sterkeste fagmiljøene innen samferdsel i Norge.


3D - BIM - Visualisering

 • ViaNova var først ute med samordningsmodeller for samferdsel.
 • Grensene sprenges kontinuerlig for modellenes innhold, informasjon, tverrfaglige bruk og visuelle presentasjon.

 • Drift, vedlikehold og rehabilitering

 • ViaNova har en av de største drift- og vedlikeholdsmiljøene i Norge
 • Vi har deltatt i utviklingen av metodikken for VegRAMS som i en tidlig planfase påpeker viktige livsløpsaspekter ved et veganlegg

 • Kostnadsanalyse og samfunnsøkonomi

 • Erling, Håvard
 • Erling, Håvard

 • Trafikkstyring

 • Vi har siden vårt første prosjekt Festningstunnelen i Oslo vært med på utvikling av strafikkstyringssystemer for høytrafikkerte veger i Norge
 • Utviklinsarbeidet har siden starten vært utført i tett samarbeid ved Vegtrafikksentralen i Oslo (Statens vegvesen)

 • Transportanalyse

 • Fred, Eli
 • Fred, Eli

 • Intelligente transportsystemer - ITS

 • Vi er engasjert i utvikling av systemer for reisetid, styring, overvåkning, trafikkstyring og trafikkinformasjon