Filosofien bak ViaNova er en sammensmelting av bidrag fra mange personer med ulike erfaringer. Felles for disse personene er interesse for samfunn, teknologi, faglige spørsmål og politikk.
— ViaNova - slik det startet, J.M.Johansen&L.Vike