Om

ViaNova består av selvstendige, spesialiserte og samarbeidende firmaer. Alle firmaer er rådgivende ingeniører samferdsel og medarbeidereid. Vi er ulike i geografisk plassering, fagområder og spesialiseringer.

Selskapene knyttes sammen gjennom felles bedriftsfilosofi, godt samarbeid, deleierskap og styredeltagelse. 

ViaNova AS har ingen ansatte og all virksomhet skjer i driftsselskapene.

ViaNova har bred virksomhet innenfor samferdselssektoren. Våre oppdrag og prosjekter er innen planlegging, prosjektering, bygging, drift, vedlikehold og rehabilitering av infrastruktur for samferdsel.

Alle ViaNova-selskaper er medarbeidereid, tuftet på de samme ideene som lå til grunn for etableringen av ViaNova i 1988. Denne organisasjonsformen har vist seg å fungere veldig godt gjennom skiftende konjunkturer i snart 30 år.

Vår flate organisasjon skaper selvstendige, trygge, nysgjerrige, initiativrike og motiverte medarbeidere.