Om

ViaNova består av selvstendige, spesialiserte og samarbeidende firmaer. Alle firmaer er rådgivende ingeniører samferdsel og medarbeidereid. Vi er ulike i geografisk plassering, fagområder og spesialiseringer.

Selskapene knyttes sammen gjennom felles bedriftsfilosofi, godt samarbeid, deleierskap og styredeltagelse. 

ViaNova AS har ingen ansatte og all virksomhet skjer i driftsselskapene.

ViaNova har bred virksomhet innenfor samferdselssektoren. Våre oppdrag og prosjekter er innen planlegging, prosjektering, bygging, drift, vedlikehold og rehabilitering av infrastruktur for samferdsel.

Alle ViaNova-selskaper er medarbeidereid, tuftet på de samme ideene som lå til grunn for etableringen av ViaNova i 1988. Denne organisasjonsformen har vist seg å fungere veldig godt gjennom skiftende konjunkturer i snart 30 år.

Vår flate organisasjon skaper selvstendige, trygge, nysgjerrige, initiativrike og motiverte medarbeidere.

Filosofien bak ViaNova er en sammensmelting av bidrag fra mange personer med ulike erfaringer. Felles for disse personene er interesse for samfunn, teknologi, faglige spørsmål og politikk.
— ViaNova - slik det startet, J.M.Johansen&L.Vike

 

ViaNova-filosofi


Ny veg

 • ViaNova er latin og betyr ny veg
 • Vi planlegger og prosjekterer nye veier, men går også nye veier i måten vi jobber på gjennom ny metodikk, utvikling av programvare og vår egenutviklede selskapsform

 • Hjelpe hverandre til å lykkes

 • Oppdragsgivere
 • Samarbeidspartnere
 • Hverandre

 • Firmaer

 • ViaNova er et nettverk av firmaer som er selvstendige, spesialiserte og samarbeidende
 • Firmaene er kompletterende og ikke overlappende

 • Organisk organisasjon

 • ViaNova-firmaer har en flat organisasjon med minst mulig internt byråkrati
 • Det gir mulighet til å veksle mellom administrative og faglige oppgaver for medarbeidere som ønsker det
 • Det sikrer stor evne til endring og utvikling

 • Vi rekrutterer ledere internt

 • Alle ledere jobber med prosjekter og fag samtidig med administrative oppgaver og har begrenset funksjonstid. Nye ledere velges internt
 • Det gir mange tidligere ledere som bidrar med kunnskap og erfaring i organisasjonene

 • Vi eier vår egen arbeidsplass

 • ViaNova-firmaer er ansatteid og ansattkontrollert
 • Dette utvikler helhetlige og langsiktige holdninger til driften
 • Økonomisk resultat forblir hos dem som skaper det
 • Ha det gøy og tjene penger
  — ViaNovas visjon

   

  Utvikling

  ViaNova har siden 1988 jobbet med utvikling av programvare og metodikk for planlegging og prosjektering av samferdselsanlegg. Målsetningen har alltid vært å utvikle mer effektive arbeidsformer og med høyere kvalitet. 3D og modellbasert prosjektering har vært et sentralt tema i dette arbeidet. 

  Et fundament i utviklingen har vært programvarepakken Novapoint. Fra starten av som ViaNova, senere som programvare-firmaet ViaNova Systems og nå i tett samarbeid med Trimble.

  Utvikling av metodikk og systemer i samferdselsbransjen utfører vi sammen med viktige oppdragsgivere som Statens vegvesen og Bane NOR (tidl. Jernbaneverket).

   

   E18 Bjørvika Etappe 2 var det første prosjektet hvor Statens vegvesen stilte krav i konkurransegrunnlaget til modellbasert prosjektering og stikningsgrunnlag for alle fag. Byggeplan startet høsten 2009, Bygging 2011-2015. Som prosjektert, modellert og bygget.

  E18 Bjørvika Etappe 2 var det første prosjektet hvor Statens vegvesen stilte krav i konkurransegrunnlaget til modellbasert prosjektering og stikningsgrunnlag for alle fag. Byggeplan startet høsten 2009, Bygging 2011-2015. Som prosjektert, modellert og bygget.

  Kontakt

  Gå tilbake til forsiden for å kontakte de ulike ViaNova-selskapene direkte.

  ViaNova AS

  Leif Tronstads plass 4
  1337 Sandvika

  E-post: vnpt@vianova.no
  Tlf: 67 81 70 00
  Org.nr: 947 275 577

   

  ViaNova AS og merkevaren ViaNova er eid av ViaNova Plan og Trafikk AS. Dette etter at co-grunnlegger Vianova Systems i 2015 lot seg kjøpe av Trimble.

  Vi fortsetter likevel nærhet og samarbeid i felles lokaler i Sandvika. Der bryner vi hverandre på utvikling til nytte for hverandre og hele samferdselsbransjen.